POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119, informujemy, iż:

 

W przypadku zapisania się przez Panią/Pana do naszego newslettera, poprzez podanie swojego adresu e-mail i wybranie opcji "Subskrybuj", wyraża Pani/Pan zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez STUDIO FOTOGRAFICZNE GRZEGORZ NELEC, przy ul. Szczepankowo 160, 61-313 Poznań.

 

Pani/Pana zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu otrzymywanych wiadomości e-mail lub poprzez poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres wypisz@fromtheplaywood.com o treści "STOP". Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Nelec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STUDIO FOTOGRAFICZNE GRZEGORZ NELEC, ul. Szczepankowo 160, 61-313 Poznań, NIP: 514-020-72-06. Dane kontaktowe administratora danych: studio@nelec.pl.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Pani/Pana dane w zakresie: imię i nazwisko (jeżeli wynika bezpośrednio z przekazanego adresu e-mail) oraz Pani/Pana adres e-mail.

 

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały osoby, które zostały do tego upoważnione przez Administratora danych osobowych oraz osoby lub podmioty trzecie, którym Administrator zleci bądź zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jednocześnie Administrator oświadcza, że zarówno osoby jak i podmioty trzecie, zarządzające danymi osobowymi w jego imieniu są zobowiązane do zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Pani/Pana danych osobowych.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz praw ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także opisane wyżej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż zaistniały istotne przesłanki, z których wynika, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

POWRÓT